עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה ✡

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone

עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה הם עשרת הימים הראשונים של חודש תשרי, המוקדשים ביהדות לעשיית תשובה ובקשת סליחה איש מרעהו. היום הראשון בעשרת ימי תשובה הוא ראש השנה, הנקרא בתנ”ך “יום תרועה”, אז קוראים את העם לחזור מחטאיהם לקראת בואו של יום כיפור. היום העשירי והאחרון בעשרת ימי תשובה הוא יום כיפור עצמו, המתקיים בי’ בתשרי ✡ The Ten Days of Repentance (Hebrew: עשרת ימי תשובה‎‎, Aseret Yemei Teshuva) are the first ten days of the Hebrew month of Tishrei, usually sometime in the month of September, beginning with the Jewish holiday of Rosh Hashanah and ending with the conclusion of Yom Kippur (Wikipedia)

So, what do you think ?