{ הכרת הטוב }

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someone

{ הכרת הטוב }
פשטות
מתינות
ידיעה שקטה
מלאכים משמיים
בריאות
שפע
רוגע
שלווה
פרנסה טובה
כוח הכוונה
אנרגיה טובה
ברכה
תפילה
אהבה
שמחת עולמים

So, what do you think ?